Nedeľné sv. omše

15.09.2013 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám za všetku vašu lásku, s ktorou za mnou prichádzate a ktorá je pre moje srdce nádherným darom. Túžim, aby ste boli živým svedectvom Božej lásky skrze živú modlitbu. Ak modlitba lásky vám vychádza zo srdca a vaša modlitba je skutočným stretnutím, ktoré vás premieňa, vtedy sa stávate svedectvom Božej lásky pre druhých. Nech je pre vás modlitba živým stretnutím sa s vašim milujúcim Otcom a On vo vás zanechá svoj dotyk lásky. Božia láska bude prúdiť cez vás iba vtedy, ak jej hriech nebude robiť prekážky. Sviatosť zmierenia nech je pre vás vždy novým začiatkom. Poďte ku mne, deti a pozdvihnime svoje ruky k modlitbe, aby sme zakúsili jej nádherné ovocie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.