Nedeľné sv. omše

15.08.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam medzi vás, aby som vás pritúlila k môjmu srdcu naplnenému radosťou. Žehnám vás materinským požehnaním a želám si, aby ste aj vy žehnali podľa môjho príkladu. Nech ste tí, ktorí žehnajú a premieňajú svet láskou, ktorá vychádza zo žehnajúcich sŕdc. Budem sa tešiť ešte viac, ak budete šíriť viac a viac Božieho svetla skrze moc požehnania. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.