Nedeľné sv. omše

15.06.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Moje materinské srdce sa otvorilo pre život a preto si veľmi želám, aby ste aj vy nosili v sebe život Božej lásky. Buďte tí, ktorí horia ohňom živej viery. Naplňte sa chválou a oslavou nášho milujúceho Otca, skrze ktorého všetko žije. Ktorý stvoril slnko a dáva mu nad vami vychádzať a zapadať. O Jeho sláve rozprávajú nebesia a obloha hlása dielo Jeho rúk. Ďakujte mu, že všetko živé vám položil pod nohy i vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. Preto pohliadnite na nebesia, dielo Jeho rúk a na mesiac a hviezdy, ktoré taktiež stvoril. Chváľte a ďakujte mu, že vdýchol život každému z vás. Oslavujte Boha, chváľte a vyvyšujte Jeho sväté meno. Verte, že ste stvorené z Otcovej veľkej lásky a preto nechajte sa viesť Jeho Svätým Duchom. Nikdy nenačúvajte nepriateľovi, ktorému šliapem na hlavu. Lebo on vás vovádza do smrti. Ponáram vás do života lásky Ježišovho a môjho srdca.