Nedeľné sv. omše

15.10.2013 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Všetkých si vás privíňam k môjmu materinskému srdcu. Chcem, aby každé moje dieťa na zemi vedelo, že ho milujem, chránim a sprevádzam. Mojim želaním je, aby ste sa stali pochodňami, ktoré sú zapálené ohňom Ducha Svätého. Nech horíte tak, aby ste zapaľovali srdcia živou vierou všetkých vôkol vás. Potešte Ježiša a buďte soľou zeme a svetlom sveta. Žehnám vás a ďakujem, že bránite život, ktorý vám bol daný z Božích rúk ako vzácny dar. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.