Nedeľné sv. omše

15.08.2012 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     S veľkou radosťou prichádzam medzi vás, aby ste aj v dnešný deň zakúsili moje materinské objatie. Prišla som, aby som sa dotkla vašich sŕdc. Tu na Svätodušnici budem neprestajne rozdávať svoju lásku. Vaše srdcia otvárať Duchu Svätému, aby ich zapaľoval ohňom živej viery. Svojim materinským príhovorom chcem uľavovať vašim utrpeniam. Božími milosťami vás chcem potešovať. Deti moje, svedčte o Božej láske tak, že budete nosiť Boha vo svojich srdciach. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.