Nedeľné sv. omše

15.06.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes prichádzam z veľkej Božej lásky. Milujem vás tak veľmi, ako milujem svojho Syna Ježiša. Mojim želaním je, aby ste ho nasledovali čisto a úprimne. Milujte tak, ako miluje On. Robte dobro a budete rozdávať pokoj a radosť ako On. Z hĺbky svojho srdca verte Ježišovi a uvidíte, akou nádhernou cestou vás povedie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.