Nedeľné sv. omše

15.05.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Moje srdce je plné radosti z toho, s akou veľkou láskou a dôverou prichádzate ku mne. Vaša láska sa hlboko dotýka môjho materinského srdca. Obraciate sa na mňa so svojimi prosbami. Ubezpečujem vás, že všetky hlboko vkladám do svojho srdca a prosím svojho Syna za vás. Vaše prosby sú žíznením po láske. Poďte deti moje, môj Syn Ježiš čaká na každého z vás, aby uhasil váš smäd. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.