Nedeľné sv. omše

15.11.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Cesta svätosti je cesta lásky. Mojim želaním je, aby ste rástli v láske. Ďakujem, že mnohé z vás ste spolu so mnou na túto cestu vykročili a darovali svoj život Ježišovi. Teším sa tomu, že ste pochopili, že svätosť nespočíva v spoliehaní sa na svoje sily, ale v odovzdanosti sa môjmu Synovi, ktorý je vaším víťazstvom. Som naplnená radosťou, že neostávate vo svojich hriechoch, ale vstávate z nich spolu s Ježišom. Nezabúdajte, milé deti, že nestačí svoje hriechy len oľutovať, ale je potrebné naprávať svoje omyly. Ak ste vo svojej slabosti spôsobili rany, nezabúdajte priniesť aj uzdravujúcu lásku. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.