Nedeľné sv. omše

15.09.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Radujem sa z toho, že vďaka mojim príchodom spoznávate a zakúšate Božiu lásku. A preto dnešné posolstvo chcem venovať tým, ktorí ešte pochybujú o Božej dobrote. Želám si, aby ste vy, moje deti, ktoré máte strach a nedostalo sa vám dostatok lásky, prišli k môjmu Synovi. Aby ste v Ňom spoznali lásku Otca, ktorý miluje, odpúšťa a nikdy vás neprestane mať rád. Želám si, aby ste k nemu prichádzali nie zo strachu, ale s vedomím, že ste milované. Pretože tí, ktorí vedia a cítia, že Boh ich má rád, neboja sa ísť Jeho cestou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.