Nedeľné sv. omše

15.08.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Všetky vás objímam a chcem vás uistiť, že v mojom náručí ste v bezpečí. Som tu, aby som sa s vami modlila za dar viery. Viery, ktorá je plná života. Mojim želaním je, aby ste sa nehanbili za môjho Syna. Ak sa nebudete hanbiť za to, že ste deti Božie, vtedy budete slobodné. Ďakujem vám za všetku vašu lásku. Prijmite moje požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.