Nedeľné sv. omše

15.05.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem, bozkávam vás a ponáram do svojho materinského náručia. Modlím sa spolu s vami za mojich najmilších synov a vašich pastierov. Mojim želaním je, aby ste sa neprestajne za nich modlili, aby ich život bol odrazom môjho Syna. Aby Duch Boží skrze nich zapaľoval svet.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.