Nedeľné sv. omše

15.03.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tomto čase pôstu a modlitby túžim, aby ste sa vrátili do milujúcej náruče nebeského Otca. Do náruče, ktorá vás stvorila pre lásku. Deti, moje materinské srdce je smutné, pretože vôkol seba sejete hriech. Pýtam sa vás, čo budete žať ? Vaše ruky boli stvorené preto, aby rozdávali lásku. Aké plody budete zberať vy i tí, ktorí prídu po vás ? Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.