Nedeľné sv. omše

15.09.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam so želaním, aby ste svoje bolesti a trápenia vložili do mojich rúk. Nech vašu tvár neporaní žiaden smútok, pretože som pri vás, aby som vašu bolesť zobrala do svojich dlaní. Nestrachujte sa, ničoho sa nebojte, pretože Ježiš svojou láskou všetku vašu bolesť v mojich dlaniach premení na radosť. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.