Nedeľné sv. omše

15.07.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam so želaním, aby ste modlitbou oslavovali nášho Pána. Nech modlitba chvál zaznie z vašich pier ako pieseň, ktorou budete svedčiť o veľkosti a dobrote nášho Stvoriteľa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.