Nedeľné sv. omše

15.03.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Pozrite na kríž, ktorý vám hovorí o veľkej láske. Zahľaďte sa a uvidíte na ňom môjho Syna, ktorý vás nikdy neprestal milovať. Preto osobitným spôsobom zverujem každého z vás Jeho láske, aby sa vaše srdcia v bolestiach neuzatvárali a nikdy neprestali milovať. Milé deti, modlite sa spolu so mnou, aby Duch Boží, ktorý vzkriesil Ježiša, vzkriesil aj vás k novému životu. Aby Duch Svätý zapálil vaše srdcia ohňom lásky, v ktorých zakvitne nová jar, jar Ducha Svätého. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.