Nedeľné sv. omše

15.12.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam s materinským požehnaním a s radosťou v srdci, že Božia láska prichádza na tento svet. Otvorte svoje srdcia a ako sa Ježiš zrodil v mojom živote, tak nech sa zrodí vo vás. Ako som ho ja priniesla na tento svet, tak aj vy ho prineste svetu. A ako pastieri s radosťou ohlasovali jeho narodenie, aj vy ho ohlasujte skrze jednoduchú a čistú lásku vašich sŕdc. Tento svet potrebuje svetlo nádeje a lásky a ním je Ježiš, môj Syn.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.