Nedeľné sv. omše

15.10.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam s materinským požehnaním a s túžbou, aby ste mi s láskou načúvali. Veľa pracujete a prácu ste postavili na prvé miesto vo svojom živote. A tak vám neprináša požehnanie, ale vás zotročuje. Dovoľte mi chytiť vás za ruky a doviesť pred môjho Syna, ktorý je medzi vami v Eucharistii. Jemu patrí prvé miesto. V pokore kľaknite pred svojim Pánom a odovzdajte sa mu. Darujte mu svoju dôveru. Iba s ním, milé deti, váš život bude požehnaný a budete prinášať požehnanie druhým. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.