Nedeľné sv. omše

06.09.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Milujem vás, veľmi vás milujem. Kladiem na vás svoje ruky a žehnám vás. Modlite sa milé deti : Otče, prosím dotkni sa môjho srdca a daj mi pocítiť svoju lásku."
     Panna Mária s veľkou láskou dodala: Moje deti, sprevádzam vás na vašich cestách.


15.09.2009 - prostredníctvom Martina - na Svatodušnici

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Poďte ku mne, pritúľte sa k môjmu srdcu a načerpajte síl v mojom náručí. Odovzdajte sa mi deti. Odovzdajte mi svoje slzy, ťažkosti, trápenia, nech sa rozplynú v mojej láske. Vkladám vám do rúk svätý ruženec. Modlite sa spolu so mnou a zlo nebude panovať nad vami. Vaše životy budú plné požehnania. Žehnám vás svojim materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.