Nedeľné sv. omše

15.07.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Často plačete a pýtate sa, prečo je vo vašich životoch toľko problémov. Zastavte sa a zamyslite sa, akou cestou sa uberáte.
     Vaše srdcia ešte stále patria viac svetu než Bohu. Ešte stále kráčate viac vlastnou cestou než tou, ktorú vám pripravil Otec. Práve preto je vo vašich životoch viac sĺz než radosti. Moje deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte, že ste pozvané kráčať cestou lásky, cestou bez hriechu. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.