Nedeľné sv. omše

07.06.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Pozývam vás, aby ste Bohu neprestajne ďakovali za všetky milosti, ktorými vás tu na tomto mieste obdarúva. To, že sem prichádzam, je veľký dar a milosť Najsvätejšej Trojice. Ďakujte, deti moje, ďakujte Bohu za všetku jeho lásku.


11.06.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti, čím viac sa mi odovzdáte, tým viac na vás budú vidieť znaky mojej lásky.


15.06.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes k vám prichádzam z veľkej Božej lásky. Prosím vás, milé deti, nedovoľte, aby vaše srdcia stvrdli napriek všetkej tvrdosti, s ktorou sa v živote stretávate. Modlitbou lásky klopte na srdcia, ktoré pre hriech ostali tvrdé. Bohu sa nepáči zatvrdnuté srdce. Moje deti, odovzdajte sa mi, ja vás potrebujem, aby sme spoločnou modlitbou zachránili tých, ktorí sú ďaleko od Božej lásky. Vďaka modlitbe sa ich Božia milosť dotkne a ich srdcia zakúsia Božiu dobrotu. Veľmi vás milujem, moje deti, žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.