Nedeľné sv. omše

15.05.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes prichádzam, pretože vás veľmi milujem. Modlím sa, deti, za vás, aby ste s Božou milosťou dokázali otvoriť svoje srdcia Duchu Svätému.
     Neuzatvárajte sa pred ním, ale dovoľte, aby slobodne pôsobil vo vašich životoch. Dovoľte mu, aby dýchal vo vás a premieňal váš život. Deti, ste pozvané ku svätosti. Dovoľte, nech Duch Svätý je vaším dychom, vaším životom. On premení váš planý život na život požehnania. On, Duch Svätý, vás povedie cestou svätosti. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.