Nedeľné sv. omše

15.03.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes k vám prichádzam, pretože vás veľmi milujem. Vidím vaše rany a bolesti, ktoré prežívate. Preto dovoľte Ježišovi, aby láskou svojich rán uzdravil vaše rany a rany, ktoré nesiete na sebe po svojich predkoch. Dovoľte Ježišovi, nech vás obmyje svojou drahocennou krvou, aby vo vás nanovo zažiarilo víťazstvo Jeho kríža. Neprestajne ďakujem môjmu synovi, že vďaka jeho láske ste sa stali mojimi deťmi.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.