Nedeľné sv. omše

15.01.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ak sa z vašich sŕdc vytráca nádej a vkráda sa do nich strach, keď sa cítite unavené a sklamané, pozdvihnite svoje srdcia k Bohu a nebuďte smutné. Vystrite svoje ruky k Duchu Svätému a proste ho, nech prežiari vaše srdcia a duše. On vylieči vaše rany a vleje novú nádej. Modlite sa a proste spolu so mnou Ducha Lásky o dar pokoja a zmierenia pre svet. Duch Svätý vyleje svoju lásku, uhasí vojny a svet obdarí pokojom.
     Milujem vás a žehnám vás. Ponáram vás do lásky Ježišovho srdca.