Nedeľné sv. omše

15.11.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som smutná, pretože sa odvraciate od môjho Syna. Vzďaľujete sa od neho a chcete žiť len podľa svojich predstáv, ktoré sú častokrát zranené. S materinskou láskou vás prosím, odvráťte sa od prázdneho života a otvorte sa pre Ježiša, svojho Pána, nech nanovo zakúsite Jeho lásku. Bez lásky, milé deti, zostanete stále uzatvorené vo svojich prázdnych predstavách. Všetko čo robíte bez Ježiša je zbytočné a prázdne.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.