Nedeľné sv. omše

04.10.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ma tak veľmi milujete. Tak ako kvet, ktorý je bez vône, stratí svoj pôvab, tak vaše srdcia, aby boli pôvabné a krásne, nesmú byť bez vône Ducha Svätého. Neprestajne sa modlite, aby cez vás neustále pretekal Duch Svätý.


15.10.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tento milostivý čas chcem, aby ste vykročili na cestu požehnania a lásky. Nedovoľte, aby sa vaše srdcia stali chladnými skalami, ale nech sa z vašich sŕdc šíri vôňa Božej lásky, olej pokoja, svetlo radosti a slová požehnania. Tí, s ktorými sa stretnete, skrze otvorenosť vašich sŕdc zakúsia požehnania Ducha Svätého, ktorý chce neustále pretekať cez vaše srdcia. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.