Nedeľné sv. omše

06.07.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Máte oči a nevidíte, máte uši a nepočujete, láskou sa dotýkam vašich sŕdc a oni sú zatvorené. Nežne vás hľadím po tvári a vy to necítite. Moje deti, otvorte sa mi a dovoľte, aby som vám pomáhala. Prijmite milosti, ktoré vám tu môj Syn Ježiš dáva. Milujeme vás.


15.07.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás pozývam na modlitbu pokorného a čistého srdca. Keď sa modlíte, modlite sa srdcom dieťaťa, ktoré sa nespolieha na svoje sily, ale na pomoc a lásku nášho nebeského Otca. V pokorných a čistých srdciach má Otec veľké zaľúbenie. Pokorné srdce je otvorené srdce, ktoré je neprestajne zalievané Božími požehnaniami. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a modlím sa s vami.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.