Nedeľné sv. omše

02.06.2008 - prostredníctvom Martina

Martinovi Gavendovi sa zjavil anjel, ktorý mu povedal:
     Neboj sa ma, som anjel strážny tejto farnosti. Prišiel som ťa povzbudiť, aby si sa klaňal Ježišovi v Eucharistii. Povzbudzujem všetkých ľudí, aby sa mu klaňali. Eucharistia vo farnosti je ako slnko, ktoré vás osvecuje a napĺňa srdcia láskou. Farnosť bez Eucharistie je ako zem bez slnka.


08.06.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás chcem pozvať k modlitbe vo vašich rodinách. Veľa pracujete – do vyčerpania a tak málo času máte na modlitbu. Zhromažďujete poklady tu na zemi, ktoré dnes sú tu a zajtra je z nich prach. Zhromažďujte poklady v nebi a to ostatné sa vám pridá. Otvorte sa pre požehnania, ktoré vám prichádzajú od Otca skrze modlitbu.


15.06.2008 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Dnes sa vás chcem spýtať, či skutočne veríte, že váš nebeský Otec je všemohúcim Bohom! Zamyslite sa každý v hĺbke svojho srdca, či to, čo robíte, je skutočne z lásky k vášmu Otcovi. Deti, mnohé si vravíte, koľko robíte pre nás, ale nevidíte ovocie svojej námahy. Modlite sa a proste, aby ste mohli spoznať vášho Otca. Lebo len vtedy, keď zakúsite jeho lásku, vaša viera oživne a vaše skutky nebudú prázdne. Milujem vás, deti.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.