Nedeľné sv. omše

15.05.2008 - prostredníctvom Simony

Drahé deti,
     dnes vás chcem vyzvať, aby ste nedovolili strachu, aby ovládal vaše životy. Mnohé máte v srdciach úzkosť a strach, ale to všetko musíte odovzdať Otcovi a začať dôverovať jeho láske. Deti, neustávajte v konaní dobra a nenechajte sa Zlým znechutiť, keď neuvidíte hneď ovocie svojich skutkov. Modlite sa a proste o Ducha Svätého. Nebojte sa, sme stále s vami a milujeme vás.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.