Nedeľné sv. omše

15.03.2008 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prichádzam sem k vám, k mojim drahým deťom, a prichádzam s veľkou radosťou. Mám veľkú radosť, lebo mnohí ste pristúpili k sviatosti zmierenia a s čistým srdcom očakávate zmŕtvychvstanie Pána. Deti, snažte sa, aby vaše srdcia boli stále čisté, lebo vtedy v nich máme veľké zaľúbenie. Vtedy sú vaše srdcia zvlažované milosrdnou láskou Otca, vtedy prežívajú našu prítomnosť a odpovedajú na Božie volania. Nech vás, deti, naplní moja radosť, aby ste i vy boli šíriteľmi radosti, pokoja a lásky v tomto utrápenom svete.
     Ponáram vás, deti, do lásky Ježišovho a môjho Srdca.