Nedeľné sv. omše

05.01.2008 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti, nepochybujte o Božej láske, lebo Nebeský Otec vás chápe a rozumie vám najlepšie. Moje deti, držte sa ma pevne za ruku, aby som vás mohla s láskou viesť. Staňte sa misionármi mojich posolstiev.


15.01.2008 - prostredníctvom Simony

Drahé dietky!
     Prinášam vám požehnanie od vášho milujúceho Otca. Moje dietky, i dnes vás túžim povzbudiť, aby vaše srdcia boli otvorenou nádobou pre Božie milosti. Deti, mnohokrát ste preťažené a neviete sa rozhodnúť, vtedy túžte po prítomnosti vášho Otca. Túžte sa s ním stretnúť. A táto túžba vás naplní pokojom. Milujeme vás, veľmi vás milujeme. Deti, pozývam vás na modlitbu srdca a modlitbu lásky, aby ste mohli žiť v neustálej blízkosti vášho milujúceho Otca.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.