Nedeľné sv. omše

15.11.2008 - prostredníctvom Martina


     Moje deti!
     Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Skrze toto moje požehnanie chcem, aby ste sa otvorili Božiemu svetlu. Dovoľte Bohu, aby vás prežiaril svojim svetlom. Zanechajte tmu a otvorte sa pre svetlo Ducha Svätého. S jeho silou a mocou zanechajte hriech, obráťte sa a rozhodnite sa kráčať cestou lásky. Chcem, aby svet videl, že ste moje deti, ktoré kráčajú v Božom svetle a ktoré Boha milujú celým srdcom.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.