Nedeľné sv. omše

15.10.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás chcem povzbudiť, aby ste do každého dňa vykročili so srdcom plným viery. Viery, ktorá je jednoduchá, pokorná, úplne dôverujúca v lásku a dobrotu nebeského Otca. Pozývam vás, moje deti, na modlitbu svätého ruženca. Modlite sa pokorným dôverujúcim srdcom a vaša modlitba prinesie plody.
     Žehnám vás a modlím sa s vami. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.