Nedeľné sv. omše

02.09.2007 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Chcem vás poprosiť o modlitby za mojich synov – kňazov, aby ma milovali vo svojich srdciach ako MATKU, pretože ma nemilujú a neprijímajú vo svojich srdciach. Žehnám vás svojim materinským požehnaním. Nekonečne vás milujem a nekonečne mi záleží na každom jednom z vás.


09.09.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás odovzdávam Ježišovi s prosbou, aby otvoril vaše srdcia. Mnohé ste utrápené a uzavreté do seba a necítite Božiu lásku a moje deti, necítite ani moju materinskú lásku. Preto vás prosím, aby ste pristupovali k sviatosti zmierenia, aby vás Ježiš skrze svoju prítomnosť v Eucharistii uzdravil.


15.09.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Dnes vás chcem vyzvať každého osobitne, aby ste sa zahľadeli na kríž. Aby ste sa zahľadeli na môjho Syna, ktorý za vás zomrel. Deti, vaše srdcia nevedia prijať našu lásku. Mnohí prichádzate k Ježišovi, ale vaše srdcia sú zatvorené. Čo dnes chcem, aby ste sa zahľadeli na kríž a nechali sa Ježišom uzdraviť. Nebuďte smutné a zarmútené, Ježiš vás vovedie do radosti a vaše srdcia si budú môcť odpočinúť v našich srdciach. Deti, rozhodnite sa.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a Môjho Srdca.