Nedeľné sv. omše

15.08.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes som prišla z neba medzi vás, aby som vám svojou láskou poutierala slzy, obviazala rany. Vaše sklesnuté oči, aby som upriamila na nebo. Deti, pozrite na Nebeského Otca, ktorý je láskou. Deti, nemodlite sa len perami, ale želám si, aby ste sa modlili láskou svojho srdca. Vaše srdcia väčšmi potrebujú modlitbu, než vyprahnutá zem dážď. Preto modlite sa deti, ja sa modlím s vami. Som Kráľovná pomoci a chcem vám pomáhať.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.