Nedeľné sv. omše

15.07.2007 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Všetky vás nekonečne milujem a hlboko nosím vo svojom srdci. Ale, deti, chcem, aby ste aj vy nosili Boha a nebo vo svojich srdciach. Aby ste boli plné Kristovho pokoja a lásky. Preto vás chcem nabádať, aby ste nemali srdcia plné hnevu a neodpustenia. Neodpustením spôsobujete mnoho zla a príkoria. Svojím neodpustením zatvárate vaše srdcia i srdcia tých, ktorým nechcete odpustiť. Vaše srdcia majú byť čistým odrazom Ježišovej lásky vo vás. Preto noste vo svojich srdciach odpustenie a milosrdenstvo Božie, aby vaše srdcia neboli tvrdé ako kamene, o ktoré sa človek potkýna. A tak všetku bolesť a príkoria vložte do môjho Srdca a ja vás naplním materinskou láskou schopnou milovať každé srdce. Deti, buďte nositeľmi Božieho Kráľovstva a Ježišovho víťazstva vo vašich srdciach.
     Ponáram vás, deti, do lásky Ježišovho a môjho Nepoškvrneného Srdca.