Nedeľné sv. omše

15.06.2007 - prostredníctvom Simony

Milované dietky!
     V dnešný deň vám chcem pripomenúť lásku Nebeského Otca. Do každého jedného srdca vložil Boh Otec svoju lásku a vaším poslaním je, aby ste touto láskou milovali svojich blížnych. Deti, aby vaše srdcia mohli milovať, musia byť čisté. Preto nebráňte láske žiariť tým, že budete zle hovoriť o mojich deťoch. Nenoste vo svojich srdciach hnev a zlobu, ktoré vaše srdcia zatemňujú. Svätou spoveďou vaše srdcia zbelejú a Božia láska bude môcť prežarovať vás i všetkých okolo vás. Deti, buďte svetlom, aby vaše poslanie mohlo prinášať ovocie. Veľmi vás milujeme.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.