Nedeľné sv. omše

08.04.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ježiš vstal z mŕtvych a skutočne žije. Teším sa spolu s vami a zjednocujem svoje radostné srdce s vašimi srdcami. Nech sa Vaše srdcia ešte väčšmi rozjasajú veľkonočnou radosťou. Povzbudzujem vás, aby ste boli radostným svedectvom Božej lásky a Ježišovho zmŕtvychvstania vo svete. Deti, modlite sa za dar viery pre všetky národy.
     Som s vami a žehnám vám svojim materinským požehnaním.


15.04.2007 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Prinášam vám dnes do vašich sŕdc radosť. Nech táto radosť naplní vaše srdcia. Je to radosť, ktorá vyviera z nekonečného prameňa Lásky, radosti a pokoja. Deti, vaše srdcia musia byť radostné z vedomia, aké veľké je Božie milosrdenstvo voči vám. Boh Otec vám ho dáva zakúšať pri každej svätej spovedi, preto otvorte svoje srdcia dokorán, aby ste mohli spoznať hĺbku a veľkosť Božieho milosrdenstva. Deti, radujte sa a nech sa vaša radosť šíri ku všetkým mojim deťom. Radujte sa, lebo vás nekonečne milujeme.
     Všetkých vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.