Nedeľné sv. omše

15.03.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Pozývam vás dnes všetky do prítomnosti Nebeského Otca. Pozývam vás, aby ste prišli k Ježišovi a k vašej Matke, aby ste si mohli v našej prítomnosti oddýchnuť. Deti, všetky svoje starosti odovzdajte Ježišovi a príďte s čistým srdcom, aby ho Duch Svätý mohol naplniť, a aby ho naplnil vôňou milosti. Deti, ste pozvané žiť v neustálej Otcovej prítomnosti, a preto sa častejšie cez deň vracajte k slovám evanjelia, ktoré ste si prečítali. Ešte raz vás pozývam žiť v prítomnosti vášho Otca.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.