Nedeľné sv. omše

15.02.2007 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé!
     Veľmi vás milujem a chcem vás dnes pozvať k ešte vrúcnejšej modlitbe a k pokániu. Deti, veľmi mnoho duší prichádza do zatratenia. Veľmi mnoho mojich detí sa obracia Nebeskému Otcovi chrbtom a nechcú spoznať jeho lásku. Preto vás, deti, prosím, aby ste sa ešte väčšmi modlili s otvoreným srdcom za moje deti, ktoré nechcú a ani netúžia spoznať našu lásku. Neuvedomujú si, ako veľmi ubližujú sebe a svojej duši. Preto, deti, každý jeden sebazápor obetujte za tieto moje deti, ktoré veľmi milujem a s ktorými sa chcem stretnúť v nebi. Veľmi vás všetkých milujem. Robte pokánie!
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.