Nedeľné sv. omše

04.11.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás volám, aby ste svoje srdcia otvorili Duchu Svätému. Nech púšť vo vašich srdciach premení na oázu života. Nech všetok chlad a ľad zmení na žiariaci oheň. Nechajte sa deti, viesť Duchom Svätým a on vám dá nové srdce plné života.


15.11.2007 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Vidím na vašich tvárach i vo vašich srdciach smútok. Deti, vaše srdcia sú utrápené. Hľadáte Boha tam, kde ho niet a robíte všetko pre to, aby ste Ho tam našli. A pritom On je celkom blízko. Prichádza ku vám každý deň, je pri vás neustále. Chce konať vo vašich životoch, no nemôže tak ako by chcel kvôli vašej nedôvere. A pritom stačí otvoriť oči svojho srdca a uzriete Jeho prítomnosť. Dovoľte Duchu Svätému, aby mohol zapáliť vaše srdcia a už v nich nebude smútok, ale len Božia Láska. Deti, radujte sa!
     Veľmi vás milujeme. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.