Nedeľné sv. omše

15.09.2006 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Vnáram si vás do môjho Srdca plného lásky, aby vaše srdcia zakúsili hĺbku a veľkosť mojej lásky voči vám. Deti, mnohé nie ste schopné prijať našu lásku, lebo žijete v nepokoji a v strachu, ktoré vám zatvárajú vaše srdcia. Deti, ako som ja v bolestiach a utrpení dôverovala Bohu, i vy neustále v modlitbe odovzdávajte svoje srdcia Nebeskému Otcovi, a tak sa naučíte dôverovať mu. Deti, skrze vašu dôveru budeme môcť konať vo vašich životoch zázraky.
     Deti, všetky vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.