Nedeľné sv. omše

15.07.2006 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vás chcem povzbudiť k spoločnej modlitbe a k žitiu mojich posolstiev. Moje drahé rodiny, moje dietky, vyzývam vás, aby ste v túto dobu opätovne spoločne pokľakli pod kríž a odprosovali Boha Otca za všetky urážky. Boh vám dáva svoje dary, tak ich prijímajte s otvoreným srdcom a s otvorenou náručou prichádzajte k svojim blížnym. Deti, buďte príkladom. K tomu vám pomôže spoločná modlitba a vzájomné povzbudzovanie sa k svätosti. A k tomu vám žehnám. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.