Nedeľné sv. omše

15.06.2006 - prostredníctvom Simony - sviatok Božieho Tela a Krvi

Moje drahé dietky! V tento deň, v dnešný sviatok by som vám chcela pripomenúť dôležitosť Eucharistie vo vašom živote. Deti, mnohé ešte necítite túžbu prijímať Ježišovo Telo čo najčastejšie, lebo pochybujete, že v Eucharistii je skutočne prítomný Ježiš. Deti, Eucharistia je najväčším dôkazom Božej lásky k vám, a keď ju neprijímate, odmietate Boha. Deti, častou sviatosťou zmierenia otvárajte svoje srdcia Ježišovi, a On vás naplní svojou láskou a milosrdenstvom. Majte neustále otvorené svoje srdcia a prijímajte nebeský pokrm a Ježiš vás znova a znova presvedčí o veľkosti jeho lásky. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.