Nedeľné sv. omše

15.04.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Veľmi vás milujem. Váš Otec vás tak miluje, že dal tomuto svetu svojho Syna, svoju Lásku, aby za vás zomrel. Avšak Ježiš zvíťazil nad smrťou a vystúpil k Otcovi, kde mi prichystal miesto a kde má miesto pre každého jedného z vás, lebo vás chce mať pri sebe. Deti, robte všetko pre to, aby ste sa dostali do neba, kde vás čakáme. Najsvätejšia Trojica i ja sa k vám neustále skláňame, lebo chceme byť blízko pri vás už tu na zemi. Deti, žehnám vás. Môj Ježiš vás žehná svojimi ranami naplnenými svetlom lásky, ktoré vás ožaruje. Žite v tomto svetle! Milujeme vás.
     Ďakujem vám, dietky, že ste počuli moje volanie.