Nedeľné sv. omše

15.02.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Veľmi vás milujem, a preto vás dnes povzbudzujem k väčšej horlivosti, túžte po Ježišovi, túžte ho väčšmi poznať a milovať, aby ste mohli byť šíriteľmi Jeho lásky v tomto ubolenom svete. Deti, neuzatvárajte sa do svojich problémov a starostí, ale osloboďte sa od všetkého, aby vás Ježiš mohol naplniť. Deti, vy túžite po Ježišovi, ale zároveň mu bránite, aby vás mohol pretvárať. Túžite ľuďom pomáhať, ale sami potrebujete, aby vás Ježiš niesol. Deti, uvedomte si, že bez Ježiša nič nevykonáte a bez neho budete prázdne. To Ježišova sila pretvára srdcia. Veľmi vás milujem, preto vstúpte do mojej lásky tak úzko spojenej s Ježišom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.