Nedeľné sv. omše

15.01.2006 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Príchodom môjho Syna na svet dal Boh celému ľudstvu ten najväčší dar. Lásku. Dal seba vo svojom Synovi. I dnes vám dáva veľký dar. Svojho Syna a jeho kríž. Deti, prijímajte Ježiša s otvoreným srdcom a prijmite jeho kríž. Prijať kríž neznamená sa s ním zmieriť, ale ho objať. Moje deti, prijmite kríž, na ktorom vás Ježiš vykúpil a objímte ho s láskou. Tak sa budú vaše srdcia otvárať pre veľké Božie dary, ktoré v tento čas veľmi potrebujete. Svetlo, ktoré vám Ježiš dal, vám dá silu zobrať kríž. Nebojte sa. Nebojte sa. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.