Nedeľné sv. omše

15.11.2006 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Milujem vás, a preto vám dnes chcem povedať, aby ste neotvárali svoje srdcia a mysle tomu, čo ste prežili v minulosti, a čo vás napĺňa nepokojom, ale aby ste všetko odovzdali do Otcovej milosrdnej lásky. Pozývam vás, aby ste sa dobrovoľne zriekli všetkého, čo nepochádza od Boha a aby ste upriamili svoje srdcia na večnosť! Preto prosím, dovoľte mi sprevádzať vás životom a priviesť vás do neba, kde vás už čaká môj Syn Ježiš. Deti, žite v prítomnosti Najsvätejšej Trojice a mojej materinskej lásky.
     Deti, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.