Nedeľné sv. omše

15.08.2005 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes je moje srdce naplnené šťastím z vašich otvorených sŕdc a preto vás dnes prosím, modlite sa za dar viery pre všetky národy.
     Moje srdce a moja materinská ruka vás privádza k Eucharistickému Srdcu môjho Syna. Otvorte sa mu v modlitbe a vaša modlitba s mojím materinským príhovorom spôsobí vyliatie Ducha Svätého do sŕdc všetkých národov.
     Najsvätejšie Srdce Ježišovo s mojim nepoškvrneným Srdcom vylievajú do vašich sŕdc prehojné milosti. Prosím, zaneste ich do sŕdc vašich drahých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.