Nedeľné sv. omše

15.07.2005 - prostredníctvom Simony

Deti moje!
     Milujem vás. Pozývam vás na spoločnú modlitbu v rodinách. Veľmi milujem moje rodiny a žehnám ich. Pozývam vás, aby ste zjednotili svoje srdcia a spoločne chválili a oslavovali nebeského Otca. Deti, len cez modlitbu môže Boh naplniť vaše rodiny svojimi milosťami a pokojom. Deti, len ak vaše srdcia budú patriť Bohu, vtedy bude vo vás prebývať Boží pokoj.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.