Nedeľné sv. omše

15.06.2005 - prostredníctvom Simony

Milované dietky!
     Pozývam a vyzývam vás na obrátenie sa. Deti, neklaďte Ježišovi podmienky, nehádžte si pod nohy prekážky, nenapĺňajte svoje srdcia zbytočnými starosťami, lebo to všetko bráni Ježišovi, aby mohol vo vás konať úplne. Deti, zverte svoje životy, svoju vôľu Bohu a dôverujte mu viac a viac. Chceme vás použiť pre veľké Božie dielo, ale potrebujeme vaše srdce odovzdané Bohu. Deti, modlite sa. Modlite sa teraz, v túto dobu, v tento čas. Nebojte sa. Milujem vás. Objímam vás svojim plášťom a chránim si vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.